Köşe Yazıları Haber Girişi: 05.05.2021 - 17:13, Güncelleme: 06.05.2021 - 17:36

KADRİ YÜCE KADİR GECESİ

 

KADRİ YÜCE KADİR GECESİ

Ramazanı şerifin sayılı günlerinin son on gününü ve nasip olursa Cumartesi günü Kadir Gecesini idrak edeceğiz.
 Kur’anı Kerim’in bu gecede indirildiğine ve bu gecenin faziletine dair yüce ve mukaddes kitabımızda müstakil bir sure vardır. Allahü Teala Kadir suresinde ‘’Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.’’(97/1-2-3-4-5) buyurmuştur.Ramazan ayını ve içinde bulunan kadir gecesini üstün ve faziletli kılan hiç şüphesiz o ayda bulunan kadir gecesinde, Kur’an’ı Kerim’in inmiş olmasıdır. Hatta bu gecenin mübarek olduğu Duhan suresindede bildirilmiştir. ‘’Apaçık olan Kitab’aandolsun ki, biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız.’’ (44/2-3)  Tefsir alimlerinden bazıları Kur’an’ı Kerim’in iki defa indirildiğini söylemişlerdir.Birincisi mücmel(topluca),ikincisi ise mufassal(zamanı geldiğinde yine AllahüTeala’nın emriyle Hz.Cebrail’in Peygamber Efendimiz’e ayrıntılı vahyetmesidir.) olarak indirilmiştir. Aslında diğer semavi kitaplarında Ramazan-ı şerifte indirildiğine dair Ahmed B.Hanbel’den bir rivayet vardır.Şöyle ki Hz.İbrahim’e indirilen suhuflar(sahifeler), Hz.Davud’a indirilen Zebur,Hz.Musa’ya indirilen Tevrat,Hz.İsa’ya indirilen İncil’inde bu ayda nazil olduğu bildirilmiştir.AllahüTeala’nın yaratılmışları arasında hiç günah işlemeyenler var.Melekler gibi.Çünkü melekler nefis taşımadıkları için günah işleme kabiliyetleri yoktur.Melekler gayr-i mer’idir.Nurdan yaratıldıkları için görünmezler.Çünkü nurda gayr-i mer’idir.Sürekli AllahüTeala’nın kendilerine emir buyurduğu hususlarla alakalı görevlerle meşguldurlar.Hiç hayır işlemeyen mahluklar,iblis ve iblisin askerleri olan şeytanlardır.Bunlar hiçbir zaman iyilik yapmazlar.Bunlarda hayır işler sadır olmaz.Sürekli şer işlerle meşguldurlar.Bunlarda görünmezler.Ateşin gazından yaratılmışlardır.İblis ve cinni şeytanlarda gayr-i mer’idirler(görünmezler). İnsanlar ise hem hayır, hemdeşerri işleme kabiliyetine sahiptirler. Peygamber tarafından tebliğ edilen vahye tabi olan insanlar,övülmüşlerdir.Vahye tabi olmayan insanlar yerilmişlerdir.Sevgili Peygamberimiz bazı hadisi şeriflerinde müminleri güzel örneklerle tasvir etmişlerdir.Bir hadisi şeriflerinde müminleri bal arısına benzetmiştir.Kur’an’ı Kerim’de Nahl suresinin 68.ayeti kerimesi bal arısından bahsetmektedir. ‘’Rabbin bal arısına: Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler (kovanlar) edin. Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir, diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır. Elbette bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır.’’ Bu ayeti kerimede bal arısına ilham edildiği bildirilmiştir.Peygamber Efendimiz’de‘’Müminin misali bal arısı gibidir.Güzel şeyler yer,güzel şeyler üretir,güzel yerlere konar,konduğu yeride kırmaz ve bozmaz.’’buyurmuştur.Müminler vahiyle Efendimiz’e bildirilen ve Efendimiz tarafından tebliğ edilen Kur’an’a tabi oldukları sürece ve kendisine karşı,Rabbına karşı,aile bireylerine karşı,çevresine karşı,yaşadığı topluma karşı,vatanına karşı,ve bütün insanlığa karşı görevlerinin olduğunun farkındadırlar.Böylece yararlı işlerin dışında kötülükle uğraşmazlar.Vahye tabi olmayan kişi ise zararlıdır.Sineği örnek verecek olursak.Oda bal arısı gibi uçar. Ancak konduğu yer temiz değildir,ürettiği mikroptur,konduğu heryerde zarar saçar.Bal arısı şifa dağıtırken sinek hastalık saçar. Yaradılış gayemize uygun hareket etme yolunu gösteren yüce ve mukaddes kitabımız Kur’an’ı Kerim bu gecede nazil olmuştur. AllahüTeala rızasını,kendisine yapılan ibadetlerde Hoşnutsuzluğunu(gazabını),kendisine yapılan isyanda Kulun kendisine yaptığı yakarışının kabulünü,duada Kendisine dost olan veli kullarını insanlar arasında gizlediği gibi,Kadir Gecesinide Ramazan’ın son on gününde gizlemiştir. Başta İmam-ı Azam Ebu Hanife olmak üzere birçok islamalimleri ve ehli müşahade ve mükaşefe zevat, kadir gecesinin ramazanın yirmi yedinci gecesinde olduğunu belirtmişlerdir. Aslında irfan ehli şahsiyetler senenin her gecesinde kadir gecesini aramak gerekir  ve Her geceyi kadir bil Her geleni hızır bil Fırsatı ganimet bil demişler.Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır ayeti kerimesi,bin ay kadar değil bin aydan daha hayırlı ifadesi ne kadar zaman dilimini kapsıyor biz bilemiyoruz.Ama sadece bin ayı baz alacak olursak bu seksendört yıllık bir zaman dilime takabül eder.Her yıl ömrü boyunca kadir gecelerini ihya eden bir mümin acaba kaç yıl ömrünü ibadetle geçirmiş olur.Bu kadir gecesinin sadece bir yönüyle ne kadar bereketli olduğunu göstermektedir.O gece Hz.Cebrail ve melekler yeryüzüne inerler,müminlerle karşılaşırlar.Yeryüzüne inen melekler, müminlerin meleklerin yaptığı ibadetlerle meşgul olduklarını görürler. Hz.Adem’in neslinin sadece ifsadcı, kan dökücü olmayıp Allahü Teala’nın emirlerine riayet edip ona  ibadet eden kullarının da olduğunu görürler.İşte böylece Allah  meleklerin karşısında  kulları  ileövündüğü gecelerden bir gecedir kadir gecesi. Melekleri karşılamaya hazırmıyız? Önce bir gusül abdestiyle bedenimizi temizleyelim.Tevbe ve istiğfar ile kalbimizi kin,düşmanlık,haset,nefret ve kötü düşüncelerden temizleyelim.Kul hakkına girmişsek helallik dileyelim.Başta anne,baba ve diğer akrabalarımıza karşı irtibatımızı tazeleyelim.Koku sürülmüş temiz elbiselerimizi giyinelim.Evimizi melek misafirlerimizin rahatsız olacağı manzaralardan,kötükokulardan,rahatsız edecek eşyalardan temizleyelim.Bu geceyi tan yeri ağarıncaya kadar şuurlu ve uyanık geçirmeye dikkat edelim.Peygamber Efendimiz’in yaptığı  ‘’Allah’ım sen affededicisin,affı seversin, benide affet’’duası bizim için af kapısının açılmasına yardımcı olacak olan bir anahtardır.Bu geceyi Kur’an’ı Kerim okumakla,günahlarımıza tövbe etmekle,günahların sebeb olduğu yırtık ve söküklerimizi istiğfarla,Efendimiz’e olan kavuşma arzusu ile O’na salavatı şerifeler yollamakla,çokça İhlas suresini okumakla,kelimeyi tevhidi zikretmekle,geçmişimizi muhasebe etmekle,günahların açtığı  kalbimizdeki yaraları Allahü Teala’nın rahmetinin merhemiyle tedavi etmeyeçalışalım.Peygamber Efendimiz ‘’Kim inanarak sevabını Allah’dan umarak kadir gecesini ihya ederse geçmiş günahları affolur.’’ buyurmuştur. Kuddusi Baba’nın şu yakarışıyla Rabbimize yalvaralım. Ey rahmeti bol padişah Cürmüm ile geldim sana Ben eyledim hadsiz günah Cürmüm ile geldim sana   Adın senin gaffar iken Ayb örtücü settar iken Kime gidem sen var iken Cürmüm ile geldim sana Bütün insanlığı kasıp kavuran hastalıktan kurtulmak için mağdurlar,mazlumlar,dünyanın her tarafında inim inim inleyen biçareler için,ülkemiz için dua edelim.Birlik ve beraberliğimize dua edelim.Şehitlerimize Allah’tan rahmet,gazilerimize sıhhat,afiyetdileyelim.Memleketimizin yararına hizmet edenlere dua edelim. Bu münasebetle Kadir Gecenizi tebrik ederim.Önümüzdeki Perşembe günü idrak edeceğimiz Ramazan Bayramı içinde Efe Hz.lerinin  güzel manzumesiyle bayramınız mübarek olsun. Can bula cananını  Bayram o bayram ola  Kul bula sultanını  Bayram o bayram ola  Hüznü keder def ola  Dilde hicabref ola  Cümle günah af ola  Bayram o bayram ola 
Ramazanı şerifin sayılı günlerinin son on gününü ve nasip olursa Cumartesi günü Kadir Gecesini idrak edeceğiz.

 Kur’anı Kerim’in bu gecede indirildiğine ve bu gecenin faziletine dair yüce ve mukaddes kitabımızda müstakil bir sure vardır. Allahü Teala Kadir suresinde ‘’Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.’’(97/1-2-3-4-5) buyurmuştur.Ramazan ayını ve içinde bulunan kadir gecesini üstün ve faziletli kılan hiç şüphesiz o ayda bulunan kadir gecesinde, Kur’an’ı Kerim’in inmiş olmasıdır.

Hatta bu gecenin mübarek olduğu Duhan suresindede bildirilmiştir. ‘’Apaçık olan Kitab’aandolsun ki, biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız.’’ (44/2-3)  Tefsir alimlerinden bazıları Kur’an’ı Kerim’in iki defa indirildiğini söylemişlerdir.Birincisi mücmel(topluca),ikincisi ise mufassal(zamanı geldiğinde yine AllahüTeala’nın emriyle Hz.Cebrail’in Peygamber Efendimiz’e ayrıntılı vahyetmesidir.) olarak indirilmiştir.

Aslında diğer semavi kitaplarında Ramazan-ı şerifte indirildiğine dair Ahmed B.Hanbel’den bir rivayet vardır.Şöyle ki Hz.İbrahim’e indirilen suhuflar(sahifeler), Hz.Davud’a indirilen Zebur,Hz.Musa’ya indirilen Tevrat,Hz.İsa’ya indirilen İncil’inde bu ayda nazil olduğu bildirilmiştir.AllahüTeala’nın yaratılmışları arasında hiç günah işlemeyenler var.Melekler gibi.Çünkü melekler nefis taşımadıkları için günah işleme kabiliyetleri yoktur.Melekler gayr-i mer’idir.Nurdan yaratıldıkları için görünmezler.Çünkü nurda gayr-i mer’idir.Sürekli AllahüTeala’nın kendilerine emir buyurduğu hususlarla alakalı görevlerle meşguldurlar.Hiç hayır işlemeyen mahluklar,iblis ve iblisin askerleri olan şeytanlardır.Bunlar hiçbir zaman iyilik yapmazlar.Bunlarda hayır işler sadır olmaz.Sürekli şer işlerle meşguldurlar.Bunlarda görünmezler.Ateşin gazından yaratılmışlardır.İblis ve cinni şeytanlarda gayr-i mer’idirler(görünmezler). İnsanlar ise hem hayır, hemdeşerri işleme kabiliyetine sahiptirler.

Peygamber tarafından tebliğ edilen vahye tabi olan insanlar,övülmüşlerdir.Vahye tabi olmayan insanlar yerilmişlerdir.Sevgili Peygamberimiz bazı hadisi şeriflerinde müminleri güzel örneklerle tasvir etmişlerdir.Bir hadisi şeriflerinde müminleri bal arısına benzetmiştir.Kur’an’ı Kerim’de Nahl suresinin 68.ayeti kerimesi bal arısından bahsetmektedir. ‘’Rabbin bal arısına: Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler (kovanlar) edin. Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir, diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır. Elbette bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır.’’ Bu ayeti kerimede bal arısına ilham edildiği bildirilmiştir.Peygamber Efendimiz’de‘’Müminin misali bal arısı gibidir.Güzel şeyler yer,güzel şeyler üretir,güzel yerlere konar,konduğu yeride kırmaz ve bozmaz.’’buyurmuştur.Müminler vahiyle Efendimiz’e bildirilen ve Efendimiz tarafından tebliğ edilen Kur’an’a tabi oldukları sürece ve kendisine karşı,Rabbına karşı,aile bireylerine karşı,çevresine karşı,yaşadığı topluma karşı,vatanına karşı,ve bütün insanlığa karşı görevlerinin olduğunun farkındadırlar.Böylece yararlı işlerin dışında kötülükle uğraşmazlar.Vahye tabi olmayan kişi ise zararlıdır.Sineği örnek verecek olursak.Oda bal arısı gibi uçar. Ancak konduğu yer temiz değildir,ürettiği mikroptur,konduğu heryerde zarar saçar.Bal arısı şifa dağıtırken sinek hastalık saçar.

Yaradılış gayemize uygun hareket etme yolunu gösteren yüce ve mukaddes kitabımız Kur’an’ı Kerim bu gecede nazil olmuştur.

AllahüTeala rızasını,kendisine yapılan ibadetlerde

Hoşnutsuzluğunu(gazabını),kendisine yapılan isyanda

Kulun kendisine yaptığı yakarışının kabulünü,duada

Kendisine dost olan veli kullarını insanlar arasında gizlediği gibi,Kadir Gecesinide Ramazan’ın son on gününde gizlemiştir.

Başta İmam-ı Azam Ebu Hanife olmak üzere birçok islamalimleri ve ehli müşahade ve mükaşefe zevat, kadir gecesinin ramazanın yirmi yedinci gecesinde olduğunu belirtmişlerdir.

Aslında irfan ehli şahsiyetler senenin her gecesinde kadir gecesini aramak gerekir  ve

Her geceyi kadir bil

Her geleni hızır bil

Fırsatı ganimet bil

demişler.Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır ayeti kerimesi,bin ay kadar değil bin aydan daha hayırlı ifadesi ne kadar zaman dilimini kapsıyor biz bilemiyoruz.Ama sadece bin ayı baz alacak olursak bu seksendört yıllık bir zaman dilime takabül eder.Her yıl ömrü boyunca kadir gecelerini ihya eden bir mümin acaba kaç yıl ömrünü ibadetle geçirmiş olur.Bu kadir gecesinin sadece bir yönüyle ne kadar bereketli olduğunu göstermektedir.O gece Hz.Cebrail ve melekler yeryüzüne inerler,müminlerle karşılaşırlar.Yeryüzüne inen melekler, müminlerin meleklerin yaptığı ibadetlerle meşgul olduklarını görürler.

Hz.Adem’in neslinin sadece ifsadcı, kan dökücü olmayıp Allahü Teala’nın emirlerine riayet edip ona  ibadet eden kullarının da olduğunu görürler.İşte böylece Allah  meleklerin karşısında  kulları  ileövündüğü gecelerden bir gecedir kadir gecesi.

Melekleri karşılamaya hazırmıyız?

Önce bir gusül abdestiyle bedenimizi temizleyelim.Tevbe ve istiğfar ile kalbimizi kin,düşmanlık,haset,nefret ve kötü düşüncelerden temizleyelim.Kul hakkına girmişsek helallik dileyelim.Başta anne,baba ve diğer akrabalarımıza karşı irtibatımızı tazeleyelim.Koku sürülmüş temiz elbiselerimizi giyinelim.Evimizi melek misafirlerimizin rahatsız olacağı manzaralardan,kötükokulardan,rahatsız edecek eşyalardan temizleyelim.Bu geceyi tan yeri ağarıncaya kadar şuurlu ve uyanık geçirmeye dikkat edelim.Peygamber Efendimiz’in yaptığı  ‘’Allah’ım sen affededicisin,affı seversin, benide affet’’duası bizim için af kapısının açılmasına yardımcı olacak olan bir anahtardır.Bu geceyi Kur’an’ı Kerim okumakla,günahlarımıza tövbe etmekle,günahların sebeb olduğu yırtık ve söküklerimizi istiğfarla,Efendimiz’e olan kavuşma arzusu ile O’na salavatı şerifeler yollamakla,çokça İhlas suresini okumakla,kelimeyi tevhidi zikretmekle,geçmişimizi muhasebe etmekle,günahların açtığı  kalbimizdeki yaraları Allahü Teala’nın rahmetinin merhemiyle tedavi etmeyeçalışalım.Peygamber Efendimiz ‘’Kim inanarak sevabını Allah’dan umarak kadir gecesini ihya ederse geçmiş günahları affolur.’’ buyurmuştur.

Kuddusi Baba’nın şu yakarışıyla Rabbimize yalvaralım.

Ey rahmeti bol padişah

Cürmüm ile geldim sana

Ben eyledim hadsiz günah

Cürmüm ile geldim sana

 

Adın senin gaffar iken

Ayb örtücü settar iken

Kime gidem sen var iken

Cürmüm ile geldim sana

Bütün insanlığı kasıp kavuran hastalıktan kurtulmak için mağdurlar,mazlumlar,dünyanın her tarafında inim inim inleyen biçareler için,ülkemiz için dua edelim.Birlik ve beraberliğimize dua edelim.Şehitlerimize Allah’tan rahmet,gazilerimize sıhhat,afiyetdileyelim.Memleketimizin yararına hizmet edenlere dua edelim.

Bu münasebetle Kadir Gecenizi tebrik ederim.Önümüzdeki Perşembe günü idrak edeceğimiz Ramazan Bayramı içinde Efe Hz.lerinin  güzel manzumesiyle bayramınız mübarek olsun.

Can bula cananını 
Bayram o bayram ola 
Kul bula sultanını 
Bayram o bayram ola 

Hüznü keder def ola 
Dilde hicabref ola 
Cümle günah af ola 
Bayram o bayram ola 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.