(İHA) - İhlas Haber Ajansı | Haber Girişi: 10.04.2013 - 09:26, Güncelleme: 15.10.2020 - 08:18

Evliya Çelebi Gözüyle Fenerbahçe

 

Evliya Çelebi Gözüyle Fenerbahçe

Ecnebi ülkelerini gezerken,on bölük At Mey-danıVüs'atındaÜstad-ı Yevm tesmiye olunan bir ulu binanın yanında buldum kendimi.Büyük bir deryaya nazır kurulmuş, etraf duvarlarla çevrili koca tabak gibi bir bina. Merakımı mûcip,büyük kapılardan içeri girmek istedim.Zeballah gibi adamlar müsaade etmediler.Belge isteyûp beni def ettiler.Bende şalvarımdan çıkardığım altın sultaniye den ikram idünce, şaşkın şaşkın yüzüme temaşa idüp içeri soktularbeni. Üzeri açık,sonradan öğrendim, istendiğünde kapanan, içinde bir köyün davarını otlatacak kadar çimenler bulunan büyük bir temaşa yerindeydim. Cihanı gezip gören bu hakir, iman taşıyan bir kalple yedi iklim gezdim. Kâfiristanın bu temaşa yerinden daha mamur bir diyar görmedim.Adı "Amsterdam Arena"imiş.Basamak basamak merdivenlerinde gezdim,epeyce temaşa ettim.Akşam namazını kılmak için seccademi serdim basamaklara,namazdan sonra etrafı yeniden temaşa ittüm. Birsaatten fazla bekledüm. Devasa kapılardan içeriye insanlar girmeye başladı. Ellerinde bayraklar renk renkmeşaleler Işıl ışıl yanıyordu. Her tarafı, güneş gibiaydınlatıyordu. Sarı ve Lacivert renklerin temaşasına doyum olmuyordu. Bütün halk bağırıyor, çağırıyor. Bu Üstad-ı Yem'ün etrafında hezarân âdemler oyunu temaşa için basmaklara sıra sıra dizildiler.Yanımdaki âdeme hayretimi gidermek için hasbihal ettim. Ve mine'l-garâip! Bu ne hâldir?" diyerek hayretimi gizleyemedim. Bana müslüm ile gayr-ı müslümlerinbaziçesi olduğunu söyledi.Bahtıma Müslüman tarafın bölüğünün âdemleri,sarı lacivert renklilerin içinde bulundum.Aziz İstanbul'umuzda imiş. İsmi Fenerbahçe.Sayıları otuzbinden fazla idi.Benimde belime birisi sarı-lacivert bağladı onlar gibi bağırmamı muradetti.Karşı bölüğünAvrupa keferesiChelsea'ymiş.Onların renkleri mavi beyaz.Her iki neferin taraftarları karşılıklı Na'reEndaz ile bir birlerine sataşıyorlar.Bizimkiler daha dirayetlü olup ellerindeki fenerleri ile etrafı pertevendazeyledüler. Karşı âdemler sustular. Bizimkileri temaşa etmeye başladılar. Bizim neferler boğazları yerinden çıkacak gibi bağırıyorlardı."Şampiyon"diye.Sahanın her iki ucunda dikili iki direk olup,yanımdaki âdemden "Kala" olduğunu öğrendim.Biraz sonra, toplamyiğirmi iki nefer âdemlerün iki bölük saha içünegirdi. Her iki dakımın tarafları dahada çıldırıp Na'reEndazları daha da arttı. Bunlar "Top"dinülen bir küreyi vü birbirini tepüklemeyebaşladılar. Mezkûr topun çevresi bir arşun, sıkletia'zami bir okkanın sülüsü kadardır. Debbağ idilmiş öküz derisünden veya başka birşeyden birçok parçanın birbirine dikilmesi ile olup derûnu heva ile dolu arza uruldukça sıçrayıp bâlâyaçıkıyordu. Âdem başı cesametinde bir küredür.Bâlâdazikredülen iki bölük âdemler diz kapağı ile göbek âresinde donlar giymiş,üstlerinde ise ince bir gömlek ile telebbüseylerler.Her iki bölüğü donları vü vurmaları ayrı renkte idi.Her iki tarafta bulunan kal'alarun pişinde birer bekçi bulunup,topları tutmak ile vazifelendirülmüşler.Her iki bölüğün neferleri topa hırs ile tepükleyip direkler aresinden top geçürmeğe gayret idirler.Burdan top geçürmesine "Kol"dirler.Ammasalifü'zzikrkal'anöbetçilerü gâhi kuş gibi ucup,gâhi kedi gibi sıçrayup ol direkler âresinden topu geçürmemeğe bez-i gayret ederler.Bizim neferler ecnebi kal'a sının yanında iken zebellah  bir siyah oyuncu topu mesh etti.Eli düdüklü hakem oyunu durdurup topu mesh edene karşı  ceza verdi.Bizim neferden biri kalanın önüne yakın yirde topu dikti.Kal'nın içine bekçinin yanından içeri dahvetti.Bizim neferler "Kolllll"diye etrafı virana çevirip ayağa fırladılar.Fenerleryakıldı.Teflerçalındı.Bayraklarsallandı.Yan yana duran âdemler birbirine sarıldı.Herkes ayağa fırladı.Divaneler gibi bağrışmalar yapıldı.Şampiyon nidaları arşa uzandı. İngiliz milletinin lisânı ile bağıran neferler sustu, kederden saçlarını başlarını yolmaya başladılar.Hakeme bağrıştılar.Hakem çok salâhiyetlü âdem imiş ki sustu.Bir süre sonra düdüğü çaldı.Nefer âdemlerü içeri saldı. Bizimhezerân âdemler hiç oturmayıp divaneler gibi bağrışmaya devam eyledüler.Onbeş dakika sonra yiğirmi iki nefer yeniden meydana geldi.topun peşinden seğirdüb birbirlerine tepme,tokat,siileyiOsmânihevaleidip,ara sıra top'aurdular.Bu acibe karşısında temaşama devam ittüm.Dil ile ta'rif olunmaz bir heyecan içine girdim.Bende bizim âdemler gibi "Şampiyon Fenerbahçe" diye nâra ittim.Bizim bölükten, saçları arkadan bağlı, çok dabenti bir nefer,orta daire-i afağın yakınındantopa öyle bir tepükgoydu ki kal'a bekçisi ile top az kalsın içeri dagredecekti.Bizim neferler "Kolll" diye bağırıp bizim hezarân âdemlerin yanına koştular.On misli daha şad olup bağrışmalara devam ettiler.Seslerikısıldı.Herkes divane olmuştu sanki.İki dakika sonra hakem düdüğü öttürdü.Bizim hezâranâdemler meydanın içine doldular. Neferleri omuzlarına aldılar. Bende onlara uyup indim meydana. En fazla topu biz geçürdüğümüzden galip gelmiştik. Meydanın tepesinde resimli aletten "UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Fenerbahçe"yazıyordu. Dualarile. Sevgi ile kalın.   vanhaber, van, haber, van haber vedat yazıcı, uefa avrupa ligi, fenerbahçe, evliya çelebi
Ecnebi ülkelerini gezerken,on bölük At Mey-danıVüs'atındaÜstad-ı Yevm tesmiye olunan bir ulu binanın yanında buldum kendimi.Büyük bir deryaya nazır kurulmuş, etraf duvarlarla çevrili koca tabak gibi bir bina. Merakımı mûcip,büyük kapılardan içeri girmek istedim.Zeballah gibi adamlar müsaade etmediler.Belge isteyûp beni def ettiler.Bende şalvarımdan çıkardığım altın sultaniye den ikram idünce, şaşkın şaşkın yüzüme temaşa idüp içeri soktularbeni. Üzeri açık,sonradan öğrendim, istendiğünde kapanan, içinde bir köyün davarını otlatacak kadar çimenler bulunan büyük bir temaşa yerindeydim. Cihanı gezip gören bu hakir, iman taşıyan bir kalple yedi iklim gezdim. Kâfiristanın bu temaşa yerinden daha mamur bir diyar görmedim.Adı "Amsterdam Arena"imiş.Basamak basamak merdivenlerinde gezdim,epeyce temaşa ettim.Akşam namazını kılmak için seccademi serdim basamaklara,namazdan sonra etrafı yeniden temaşa ittüm. Birsaatten fazla bekledüm.
Devasa kapılardan içeriye insanlar girmeye başladı. Ellerinde bayraklar renk renkmeşaleler Işıl ışıl yanıyordu. Her tarafı, güneş gibiaydınlatıyordu. Sarı ve Lacivert renklerin temaşasına doyum olmuyordu. Bütün halk bağırıyor, çağırıyor. Bu Üstad-ı Yem'ün etrafında hezarân âdemler oyunu temaşa için basmaklara sıra sıra dizildiler.Yanımdaki âdeme hayretimi gidermek için hasbihal ettim. Ve mine'l-garâip! Bu ne hâldir?" diyerek hayretimi gizleyemedim. Bana müslüm ile gayr-ı müslümlerinbaziçesi olduğunu söyledi.Bahtıma Müslüman tarafın bölüğünün âdemleri,sarı lacivert renklilerin içinde bulundum.Aziz İstanbul'umuzda imiş. İsmi Fenerbahçe.Sayıları otuzbinden fazla idi.Benimde belime birisi sarı-lacivert bağladı onlar gibi bağırmamı muradetti.Karşı bölüğünAvrupa keferesiChelsea'ymiş.Onların renkleri mavi beyaz.Her iki neferin taraftarları karşılıklı Na'reEndaz ile bir birlerine sataşıyorlar.Bizimkiler daha dirayetlü olup ellerindeki fenerleri ile etrafı pertevendazeyledüler. Karşı âdemler sustular. Bizimkileri temaşa etmeye başladılar. Bizim neferler boğazları yerinden çıkacak gibi bağırıyorlardı."Şampiyon"diye.
Sahanın her iki ucunda dikili iki direk olup,yanımdaki âdemden "Kala" olduğunu öğrendim.Biraz sonra, toplamyiğirmi iki nefer âdemlerün iki bölük saha içünegirdi. Her iki dakımın tarafları dahada çıldırıp Na'reEndazları daha da arttı. Bunlar "Top"dinülen bir küreyi vü birbirini tepüklemeyebaşladılar. Mezkûr topun çevresi bir arşun, sıkletia'zami bir okkanın sülüsü kadardır. Debbağ idilmiş öküz derisünden veya başka birşeyden birçok parçanın birbirine dikilmesi ile olup derûnu heva ile dolu arza uruldukça sıçrayıp bâlâyaçıkıyordu. Âdem başı cesametinde bir küredür.Bâlâdazikredülen iki bölük âdemler diz kapağı ile göbek âresinde donlar giymiş,üstlerinde ise ince bir gömlek ile telebbüseylerler.Her iki bölüğü donları vü vurmaları ayrı renkte idi.Her iki tarafta bulunan kal'alarun pişinde birer bekçi bulunup,topları tutmak ile vazifelendirülmüşler.Her iki bölüğün neferleri topa hırs ile tepükleyip direkler aresinden top geçürmeğe gayret idirler.Burdan top geçürmesine "Kol"dirler.Ammasalifü'zzikrkal'anöbetçilerü gâhi kuş gibi ucup,gâhi kedi gibi sıçrayup ol direkler âresinden topu geçürmemeğe bez-i gayret ederler.Bizim neferler ecnebi kal'a sının yanında iken zebellah  bir siyah oyuncu topu mesh etti.Eli düdüklü hakem oyunu durdurup topu mesh edene karşı  ceza verdi.Bizim neferden biri kalanın önüne yakın yirde topu dikti.Kal'nın içine bekçinin yanından içeri dahvetti.Bizim neferler "Kolllll"diye etrafı virana çevirip ayağa fırladılar.Fenerleryakıldı.Teflerçalındı.Bayraklarsallandı.Yan yana duran âdemler birbirine sarıldı.Herkes ayağa fırladı.Divaneler gibi bağrışmalar yapıldı.Şampiyon nidaları arşa uzandı. İngiliz milletinin lisânı ile bağıran neferler sustu, kederden saçlarını başlarını yolmaya başladılar.Hakeme bağrıştılar.Hakem çok salâhiyetlü âdem imiş ki sustu.Bir süre sonra düdüğü çaldı.Nefer âdemlerü içeri saldı. Bizimhezerân âdemler hiç oturmayıp divaneler gibi bağrışmaya devam eyledüler.Onbeş dakika sonra yiğirmi iki nefer yeniden meydana geldi.topun peşinden seğirdüb birbirlerine tepme,tokat,siileyiOsmânihevaleidip,ara sıra top'aurdular.Bu acibe karşısında temaşama devam ittüm.Dil ile ta'rif olunmaz bir heyecan içine girdim.Bende bizim âdemler gibi "Şampiyon Fenerbahçe" diye nâra ittim.Bizim bölükten, saçları arkadan bağlı, çok dabenti bir nefer,orta daire-i afağın yakınındantopa öyle bir tepükgoydu ki kal'a bekçisi ile top az kalsın içeri dagredecekti.Bizim neferler "Kolll" diye bağırıp bizim hezarân âdemlerin yanına koştular.On misli daha şad olup bağrışmalara devam ettiler.Seslerikısıldı.Herkes divane olmuştu sanki.
İki dakika sonra hakem düdüğü öttürdü.Bizim hezâranâdemler meydanın içine doldular. Neferleri omuzlarına aldılar. Bende onlara uyup indim meydana. En fazla topu biz geçürdüğümüzden galip gelmiştik. Meydanın tepesinde resimli aletten "UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Fenerbahçe"yazıyordu. Dualarile. Sevgi ile kalın.
 
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve vansesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.