301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
12 Mayıs 2019 - Pazar 16:20
 
TRAFİK İŞARETLERİNİ BİLMİYORUZ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Fen Fakültesi İstatistik Bölümü, Öğretim Görevlisi Sanem Şehribanoğlu tarafından 'Van İlinde Yaşayanların Trafik İşaretleri Bilgisi ve Trafik Kurallarına Bakış Açıları' üzerine 650 denekle yapılan araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı. Araştırmada Van'da yaşayanların trafik işaretlerini büyük ölçüde bilmedikleri ortaya çıktı.
Van Haber Haberi
TRAFİK İŞARETLERİNİ BİLMİYORUZ

Burhan Ergin

 

Van İlinde Yaşayanların Trafik İşaretleri Bilgisi ve Trafik Kurallarına Bakış Açıları üzerine 2014-2017 yılları arasında 650 denek ile yapılan araştırmada  deneklere sorulan 18 trafik işaretinden 9'unu bilen kişi oranı yüzde 70 iken 18 trafik işaretini bilen kimseye rastlanmadığı tespit edildi.

 Van YYÜ Fen Fakültesi İstatistik Bölümü, Öğretim Görevlisi Sanem Şehribanoğlu,  çıkarımlar elde edilen çalışmayla  ilgili olarak şunları söyledi: "Çalışma  2014 - 2017 yılları arasında Van il merkezinde yaşayan (sürücü veya yaya) bireylerin, trafik işaretleri ile ilgili bilgi ve farkındalık düzeylerinin ölçülmesi ile trafik kurallarına bakış açılarının değerlendirilmesidir. Toplam 650 kişi ile anket uygulaması yapılarak gerçekleştirilmiş olan çalışmada, bireylerin trafik işaretlerine bakış açılarını değerlendirmek üzere 18 trafik işaretinin anlamına yönelik soruların yanı sıra 5'li likert ölçek tipi sorular sorulmuştur. Anket sonuçları istatistiksel yöntemlerle değerlendirilmiş ve Van iline ilişkin bazı çıkarımlar yapılmıştır."

 "Van ilini 21.05 puanla en riskli 19'ncu il olarak belirlemiştir"

Son yıllarda Türkiye'de motorlu taşıt sayısında artış olduğunu, Türkiye'de 2016 ve 2017 yıllarına ait trafiğe kayıtlı toplam araç sayıları karşılaştırıldığı zaman bu değerin yüzde 5'lik bir oranla artış görüldüğüne dikkat çeken Şehribanoğlu, "Bu artış beraberinde; hava kirliliği, gürültü kirliliği, trafik tıkanıklığı ve trafik kazaları gibi sorunları da getirmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan 2017 raporuna göre trafik kazalarına (ölümlü-yaralanmalı) neden olan unsurlar incelendiği zaman bu kazaların 90'ı sürücü, 8'i yaya kusurlarından kaynaklandığı görülmektedir. Van ilinde gerçekleşen trafik kazaları incelendiğinde ise, 2017 yılına ait ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı 1337, maddi hasarlı kaza sayısı 987, ölü sayısı 22, yaralı sayısı 2568'dir. 2013 yılı verilerini kullanarak Türkiye'deki illerin trafik risk endeksini (trafik kazaları göstergeleri, yol kullanıcı göstergeleri, sistem göstergeleri ve demografik göstergeleri kullanarak) hesapladığı çalışmasında; Van ilini 21.05 puanla en riskli 19. il olarak belirlemiştir" ifadelerini kullandı.

"İldeki araç sayısı Türkiye toplamının yüzde 0.4'ünü oluşturmaktadır"

Şehribanoğlu, "Emniyet Genel Müdürlüğü web sayfasından alınan bilgiler doğrultusunda 2017 yılında Van ilindeki toplam sürücü sayısı 221 bin 757'dir. Van ilindeki toplam araç sayısı 79 bin 327 iken, otomobil sayısı 27 bin 942'dir. İldeki araç sayısı Türkiye toplamının yüzde 0.4'ünü oluşturmaktadır. Van İli Trafik Şube Müdürlüğü'ne kayıtlı toplam 27 bin 872 otomobil bulunmaktadır. Farklı bir ilde kayıtlı araca sahip olan ve Van ilinde yaşamını devam ettiren kişiler bu sayının dışında yer almaktadır. Benzer şekilde, Van iline kayıtlı olup, başka illerde yaşayan kişiler de olabileceği göz önüne alınabilir" dedi.

Trafik İşaretleri Bilgisi ve Trafik Kurallarına Bakış Açıları üzerine Van ilinde yaşayan bireylerle yapılan  görüşmelerin sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeden satır başları:

Ülkemizde trafik güvenliği konusuna çözümler üretebilmek için trafikte yer alan sürücü ve yayalar hakkında bilgi sahibi olmamız gerekir. Bu kapsamda Van ilinde yaşayan bireylerle yapılan görüşmeler sonucunda bu bireylerin trafiğe ve trafik işaretlerine bakışlarından şu bilgilere ulaşılmıştır. Katılımcıların yüzde 68'i trafik işaretlerini okuma ve anlama becerisine sahip değildir. Çalışmada sorulan 18 trafik işaretinden 9'unu bilen kişi oranı yüzde 70 iken 18 trafik işaretini bilen kimseye rastlanmamıştır. Cinsiyetler bakımından incelendiğinde, trafik işaretlerini bilme konusunda erkeklerin kadınlardan daha iyi oldukları saptanmıştır. Katılımcıların öğrenim durumları ile trafik işaretlerini doğru bilme sayısı arasında anlamlı bir fark olduğu ve bu farkın üniversite/yüksek okul mezunlarından kaynaklandığı saptanmıştır. Ehliyet sahipliği trafik işaretlerini bilme düzeyinde anlamlı bir fark yaratmıştır.

"Trafik kurallarına harfi harfine uymak gerekir" ifadesine katılımcılar kararsız kalırken, "Bir yaya olarak tüm trafik kurallarına harfi harfine uyarım" ifadesinde de katılımcıların kararsız kaldıkları, bu görüşlerde ehliyet sahipliği, öğrenim durumu ve cinsiyetin anlamlı bir fark yaratmadığı saptanmıştır.

"Zamanında varmak için bazen trafik kurallarını esnetmenin bir sakıncası yoktur" ifadesine katılımcıların kararsız kaldıkları, bu görüşlerde cinsiyet, ehliyet sahipliği ve öğrenim durumunun anlamlı bir fark yaratmadığı saptanmıştır.

"Emniyet kemerinin hayati önem taşıdığına inanıyorum" ifadesine katılımcılar katılmadıklarını belirtirken, erkekler bu fikre katılmadıklarını, kadınlar ise kesinlikle katılmadıklarını belirtmiştir. Ancak emniyet kemeri kazaların ölümle sonuçlanma ihtimalini azaltan basit ve etkili bir önlemdir.

"Emniyet kemeri kullanım oranları sıralamasında en sonda yer almıştır" Van ilinde sürücülerde emniyet kemeri kullanım oranı yüzde 8 (şehir içinde emniyet kemeri kullanma oranı yüzde 4.8, şehirlerarası yollarda emniyet kemeri kullanma oranı 21.9) yolcularda bu oran 3.6 (şehir içinde emniyet kemeri kullanma oranı yüzde 2.1, şehirlerarası yollarda emniyet kemeri kullanma oranı 8.4) olarak saptanmıştır. Van ili, emniyet kemeri kullanımı genel ortalaması 0-25 yüzdelik diliminde tespit edilen 29 il arasında ve tüm Türkiye'de hem sürücüler hem de yolcuların emniyet kemeri kullanım oranları sıralamasında en sonda yer almıştır.

"Ehliyet alacak kişilerin psikolojik testlerden geçmesi gerektiğine inanıyorum" ifadesine katılımcılar katıldıklarını belirtmiştir. Ehliyet sahibi olanlar bu soruya katılırken, ehliyet sahibi olmayanlar kararsız olduklarını beyan etmiştir.

Bugün ülkemizde kullanılan "trafik canavarı" terimi kural ihlalleri yapan ya da trafikte öfkesini kontrol edemeyen sürücüler için kullanılmaktadır. Bu soruya katılımcıların bu kadar yüksek oranda katılım göstermelerinin sebebi, ehliyet sahibi sürücülerin trafikte maruz kaldıkları olaylar olduğu düşüncesini doğurur.

"Trafik işaretlerinin gereksiz yere fazla olduğunu düşünüyorum" ifadesine katılımcılar katıldıklarını beyan etmiştir. Bu düşüncenin cinsiyet, yaş ve öğrenim durumlarına göre anlamlı bir fark göstermediği saptanmıştır.

"Trafik kazalarının bir kader olduğuna inanıyorum" ifadesine verilen yanıtlara göre erkekler ve ehliyet sahibi olanlar bu fikre katılırken, kadınlar ve ehliyet sahibi olmayanların kararsız kaldığı saptanmıştır. Kader, olayların önceden ve değişmeyecek biçimde düzenlendiğine inanılan olay ya da olaylar zinciridir. Trafikte hız sınırını aşmak, trafik kurallarına uymayarak riskli hareketlerde bulunmak trafik kazalarına davetiye çıkarmak olarak nitelendirilir. Bu anlamda katılımcılar trafikte araç kullananların hız sınırlarına ya da trafik kurallarına uymaları durumunda bile kaderlerinde varsa trafik kazası geçireceklerine olan inançlarını göstermektedir. Bu soruya verilen yanıtlar ileride irdelenirken bölge insanının sosyolojik yapısı göz ardı edilmemelidir.

"Bazen trafik kurallarının çiğnenmesini göz ardı etmek gerekir" ve "Trafikte bazen risk almak gerekir" ifadelerine katılma konusunda katılımcılar kararsız olduklarını beyan etmiştir. Risk alma ile ilgili ifadeye verilen yanıtlarda cinsiyet, öğrenim durumu ve ehliyet sahibi olmanın anlamlı bir fark yaratmadığı, kuralların çiğnenmesi ile ilgili ifadeye ise kadınların katılmadığı saptanmıştır. Bu durum, halk arasında kadınların trafik kurallarına uyan sürücüler olarak tanımlanmalarını destekler durumdadır.

Genel olarak bakıldığında bu çalışma, Van ilinde yaşayan (sürücü ve yaya) bireylerin trafik işaretleri ile ilgili bilgi ve trafik kurallarına bakış açılarının değerlendirilmesi açısından önemlidir. Bu çalışmanın sonunda katılımcıların trafik işaretlerini bilme düzeylerinin yetersiz, trafik kurallarına uyma konusunda ise kararsız ve kuralları ihlal etmeye meyilli oldukları saptanmıştır.

"Trafik işaretlerin bilinirlik düzeyleri ölçülmeye çalışılmıştır"

Van ilinde daha önce bu kapsamda bir çalışma yapılmadığına dikkat çeken  Şehribanoğlu, "Bu kapsamda gerçekleştirilen ilk çalışmanın temel amacı, Van ilinde yaşayan (sürücü ve yaya) bireylerin trafik işaretleri ile ilgili bilgi ve farkındalık düzeylerinin ölçülmesi ile trafik kurallarına bakış açılarının değerlendirilmesidir. Bu çalışmada 18 trafik işareti kullanılarak, işaretlerin bilinirlik düzeyleri ölçülmeye çalışılmıştır. Ayrıca çalışmaya katılan kişilerin trafiğe bakış açılarını değerlendirmek üzere Eskişehirli sürücüler üzerine yapılan anket sorularından yararlanılmıştır. Bu sorular, trafik güvenliği ve sürücülerin riskli davranış tutumları anketlerinden alınmıştır. Anket hakkında Van İl Trafik Şube Müdürlüğü'nün de görüşlerine başvurulmuştur. Araştırma katılımcıların 254'ü (39) kadın, 396'sı (61) ise erkektir. Katılımcıların yüzde 61'i (397) ehliyet sahibi olduklarını, yüzde 39'u (253) ehliyet sahibi olmadıklarını beyan etmiştir. Çalışmaya katılanların yaş ortalamaları 28'dir. Şehrin genç bir nüfusa sahip olması ve gençlerin anketleri cevaplama isteği göz önüne alındığında, anketlere katılanların yüzde 49'unun 18-25 yaş aralığında, yüzde 26'sı öğrenci, yüzde 20'si memur iken, en yüksek öğrenim durumu 61 ile üniversite/yüksek okul olmuştur. Ehliyet sahibi olanlardan 352 kişi (89) B sınıfı ehliyete sahip olduklarını beyan etmiştir. Ehliyet sahibi katılımcıların 176'sı (27) kadın, 474'ü (73) erkektir" dedi.

Kaynak: Editör:
Etiketler: TRAFİK, İŞARETLERİNİ, BİLMİYORUZ,
Haber Videosu
Yorumlar
Haber Yazılımı